VVS

Altmuligmann 1 er ikke autorisert for VVS installasjoner, men vi planlegger og tilrettelegger små og store prosjekt i samarbeid med våre faste partnere, dette betyr at vi ikke utfører rene VVS montasjer, de må være del av et større prosjekt.  Uansett type oppdrag, hvis kunden ønsker det tar vi oss av all organisering og dialog, som kunde står du og fritt til å velge annen rørlegger, hvis det er et ønske.

Nøkkelord:

- Organisering.

- Kompetanse.

- Trygghet.

COMBINED EXPERIENCE
We have the know-how you need