ELEKTRO

Altmuligmann 1 er ikke autorisert for sterkstrøms installasjoner, men vi planlegger og tilrettelegger små og store prosjekt i samarbeid med våre faste partnere, dette betyr at vi ikke utfører rene elektro montasjer, de må være del av et større prosjekt eller del av et lysdesign oppdrag (sterk og svakstrøm).  Uansett type oppdrag, hvis kunden ønsker det tar vi oss av all organisering og dialog.  Som kunde står og fritt til å velge annen elektriker, hvis det er et ønske.

Nøkkelord:

- Organisering.

- Kompetanse.

- Trygghet.

COMBINED EXPERIENCE
We have the know-how you need